Destinationer

HELT NYA TOPPDESTINATIONER


Gränsland är ett land som egentligen består av mindre utspridda enklaver och kan nås med lokaltåg. De är hem till karismatiska växter ur asfalt och på betong. Utsikten mot framtiden är slående, men här finns även spektakulära lämningar av 'Carbon-Culture'. Bio-kemiska källor berättar om geologisk tid som sträcker sig långt före och långt efter vår egen civilisation. Av-saknaden av ekonomi är intagande och avkoloniserar tanken. Gränsland tar dig till antropocens utmarker där du om du har tid, ser nya sätt att samexistera med planeten.